Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6464 – Sony/Sony Ericsson) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE