Pisno vprašanje E-6840/10 Martin Ehrenhauser (NI) za Komisijo. Projekti v Republiki Moldaviji