Pisno vprašanje E-003433/11 Sergio Gutiérrez Prieto (S&D) za Komisijo. Učinek skupne evropske davčne osnove za pravne osebe na evropski ravni