Zadeva T-179/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. aprila 2011 – Zitro IP proti UUNT – Show Ball Informática (BINGO SHOWALL) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti BINGO SHOWALL — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti SHOW BALL — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)