2011/477/EU: Sklep Komisije z dne 27. julija 2011 o varnostnih zahtevah, ki jim morajo v skladu z Direktivo 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta ustrezati evropski standardi za preprečevanje nekaterih tveganj za otroke, ki jih predstavljajo notranja senčila, okenski zastori na upravljanje z vrvico in varnostne naprave Besedilo velja za EGP