Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES (preoblikovano) (Besedilo velja za EGP) (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi)