Pisno vprašanje E-002020/11 Niki Tzavela (EFD) za Komisijo. Finančna sredstva za nove prednostne naloge