Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.5824 – BC Partners/Spotless) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP