Sprememba proračuna 1/2010: Oddelek I - Parlament Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2010 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1/2010 Evropske unije za proračunsko leto 2010, Oddelek I – Evropski parlament (09807/2010 – C7-0125/2010 – 2010/2045(BUD))