Pisno vprašanje E-008315/11 Judith Sargentini (Verts/ALE) za Komisijo. Diamanti iz Zimbabveja