/* */

TITJUR Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 23. oktobra 2012. # Daniele Possanzini proti Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex). # Javni uslužbenci - Akt ki posega v položaj. # Zadeva F-61/11. Possanzini proti Frontex