Prehodni dogovori za dvostranske sporazume o naložbah med državami članicami in tretjimi državami ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2011 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prehodnih dogovorih za dvostranske sporazume o naložbah med državami članicami in tretjimi državami (KOM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD))