TITJUR Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 16. junija 2011. # Marija Omejc proti Republika Slovenija. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Upravno sodišče Republike Slovenije - Slovenija. # Skupna kmetijska politika - Programi pomoči Skupnosti - Integrirani administrativni in kontrolni sistem - Uredba (ES) št. 796/2004 - Preprečitev pregleda na kraju samem - Pojem - Kmet, ki ne živi na kmetijskem gospodarstvu - Zastopnik kmeta - Pojem. # Zadeva C-536/09. Omejc