Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Cum poate Europa să profite din plin de avantajele facturării electronice COM(2010) 712 final