Písemný dotaz P-7604/10 Kristian Vigenin (S&D) Komisi. Zvýšení DPH na služby v oblasti cestovního ruchu v Bulharsku