Pisno vprašanje E-6829/10 Seán Kelly (PPE) za Komisijo. Krepitev evropske razsežnosti celostnega upravljanja obalnih območij