Pisno vprašanje E-4333/10 Mara Bizzotto (EFD) za Komisijo. Skupni znesek finančnih sredstev, ki jih je Skupnost namenila Toskani