Pisno vprašanje E-0809/10 vlaga Arlene McCarthy (S&D) za Komisijo. Pravice žrtev do prevajalskih storitev v pravosodnem sistemu