Pisno vprašanje E-5574/10 Oreste Rossi (EFD) za Komisijo. Ravni osnovne zdravstvene oskrbe