Pisno vprašanje E-006424/11 Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos) (Verts/ALE) za Komisijo. Nezakonito sežiganje električnih kablov in katalizatorjev za pridobivanje bakra