Zadeva T-238/10: Tožba, vložena 24. maja 2010 – Scatizza proti UUNT – Jacinto (HORSE COUTURE)