Uitvoeringsverordening (EU) nr. 53/2012 van de Commissie van 20 januari 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit