Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 53/2012 ( 2012. gada 20. janvāris ), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai