Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 53/2012 af 20. januar 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager