Pisno vprašanje E-9267/10 Oreste Rossi (EFD) za Komisijo. Glasbena kartica za mlade