Mål C-563/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākās tiesas Senāts (Republiken Lettland) den 9 november 2011 — SIA ”Forvards V” mot Valsts ieņēmumu dienests