Zadeva C-563/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākās tiesas Senāts (Republika Latvija) 9. novembra 2011 – SIA „Forvards V“ proti Valsts ieņēmumu dienests