Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2174 z dne 17. decembra 2019 o obstoju tržnih pogojev v smislu člena 35 Izvedbene uredbe (EU) 2019/317 za nekatere navigacijske službe zračnega prometa na terminalih na letališčih Alicante in Ibiza (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8919) (Besedilo v španskem jeziku je edino verodostojno)