Zaak T-145/10: Beschikking van het Gerecht van 26 juni 2012 — Solae/BHIM — Delitaste (alpha taste)