Pisno vprašanje E-5875/10 Oreste Rossi (EFD) za Komisijo. Emisije toplogrednih plinov