Komission päätös, annettu 9 päivänä elokuuta 2011 , harvinaislääkkeitä käsittelevän komitean jäsenten nimittämisestä ETA:n kannalta merkityksellinen teksti