Zadeva F-88/08: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 9. decembra 2010 – Vandeuren proti Evropski fundaciji za usposabljanje (ETF) (Javni uslužbenci — Osebje Evropske fundacije za usposabljanje — Začasni uslužbenec — Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas — Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca — Zahteva po utemeljenem razlogu — Ukinitev delovnega mesta — Dolžnost skrbnega ravnanja — Prerazporeditev)