Ochrona konsularna obywateli Unii za granicą * Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie ochrony konsularnej obywateli Unii za granicą (COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS))