Consulaire bescherming voor burgers van de Unie in het buitenland * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2012 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake consulaire bescherming voor burgers van de Unie in het buitenland (COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS))