Savienības pilsoņu konsulārā aizsardzība ārvalstīs * Eiropas Parlamenta 2012. gada 25. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai par Savienības pilsoņu konsulāro aizsardzību ārvalstīs (COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS))