Konsulær beskyttelse af unionsborgere i udlandet * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2012 om forslag til Rådets direktiv om konsulær beskyttelse af unionsborgere i udlandet (COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS))