Vloga minimalnega dohodka v boju proti revščini in spodbujanju socialne vključenosti v Evropi Resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. oktobra 2010 o vlogi minimalnega dohodka v boju proti revščini in spodbujanju vključujoče družbe v Evropi (2010/2039(INI))