Pisno vprašanje E-1510/10 vlaga Diogo Feio (PPE) za Komisijo. Gospodarska svoboda in lastništvo medijev