Zahteva za svetovalno mnenje Sodišča Efte, ki jo je 14. februarja 2011 poslalo Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein (upravno sodišče Kneževine Lihtenštajn) v zadevi Arnulf Clauder (Zadeva E-4/11)