Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Jääskinen - 23. novembra 2010.#Mensch und Natur AG proti Freistaat Bayern.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Bayerischer Verwaltungsgerichtshof - Nemčija.#Člen 249, četrti odstavek, ES - Akti institucij - Odločba Komisije, naslovljena na posameznika - Uredba (ES) št. 258/97 - Novo živilo ali nova živilska sestavina - Odločba 2000/196/ES - ‚Stevia rebaudiana Bertoni: rastline in posušeni listi‘ - Zavrnitev odobritve za dajanje na trg - Učinki na osebo, ki ni naslovnik.#Zadeva C-327/09. Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Jääskinen - 23. novembra 2010.