Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6436 – Volkswagen Financial Services/D'Ieteren/Volkswagen D'Ieteren Finance JV) Besedilo velja za EGP