Zadeva T-488/10: Tožba, vložena 11. oktobra 2010 – Francija proti Komisiji