Zadeva T-92/11: Tožba, vložena 18. februarja 2011 – Andersen proti Komisiji