Pisno vprašanje E-2188/10 vlaga Catherine Stihler (S&D) za Komisijo. Izvajanje direktive o delovnih mestih