Pisno vprašanje E-000804/11 Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis) (GUE/NGL) za Komisijo. Regionalni operativni program za Atiko