Pisno vprašanje E-6245/10 Mario Mauro (PPE) za Komisijo. Poplave na Kitajskem