Zadeva C-433/18: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 12. decembra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein oikeus – Finska) – ML/Aktiva Finants OÜ (Predhodno odločanje – Uredba (ES) št. 44/2001 – Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Zahteva po kontradiktornem postopku in učinkovitem pravnem sredstvu – Odločba nacionalnega sodišča, s katero je ugotovljena izvršljivost sodbe, ki jo je izdalo sodišče druge države članice – Nacionalni postopek za dopustitev vložitve pritožbe)