Zadeva C-550/09: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 29. junija 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Düsseldorf – Nemčija) – kazenski postopek zoper E, F (Skupna zunanja in varnostna politika — Posebni omejevalni ukrepi zoper nekatere osebe in organizacije v okviru boja proti terorizmu — Skupno stališče 2001/931/SZVP — Uredba (ES) št. 2580/2001 — Člena 2 in 3 — Uvrstitev organizacije na seznam oseb, skupin in organizacij, vpletenih v teroristična dejanja — Posredovanje sredstev, pridobljenih z dejavnostma zbiranja prispevkov in prodaje publikacij, organizaciji s strani njenih članov)