Pisno vprašanje E-007281/11 Diogo Feio (PPE) za Komisijo. Prazna stran v dokumentih Evropske komisije