Pisno vprašanje E-011811/11 Anne E. Jensen (ALDE) za Komisijo. Cestne pristojbine za težka tovorna vozila za uporabo določene infrastrukture